Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Výchova a vzdělávání

Školní vzdělávací program "Se sluníčkem ku zdraví"

"Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole", Robert Fulghum

Cíl programu:    Vychovávat děti ke zdraví a zdravému způsobu života.

 • Předávat a zprostředkovávat dětem základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků cestou výchovy a vzdělávání založeném na principu uspokojování individuálních potřeb a zájmů.
 • Vytvářet předpoklady k získání samostatnosti, k rozvoji učení a poznávání v reálných souvislostech.

Prostředky k realizaci výchovy dětí ke zdraví a zdravému způsobu života:

 1. Otužování dětí -  řídit se vlastním programem otužování vzduchem, metodickým návodem  k  pravidelnému saunování dětí a předplavecké výuce dětí
 2. Duševní pohoda - posilovat a povzbuzovat sebedůvěru dítěte, chránit je tak před stresovými situacemi
 3. Zdravá výživa -  zajišťovat optimální podmínky pro zdravý růst a vývoj organismu, vedoucí k obranyschopnosti proti vnějším a vnitřním vlivům
 4. Spontánní hra -  vytvořit dostatečný prostor, čas a prostředky pro spontánní hru, která je hlavní činnností dítěte a vychází z jeho přirozených potřeb a zájmů
 5. Sociální klima -  vytvářet v MŠ prostředí důvěry, úcty, spolupráce mezi všemi zaměstnanci, duševní pohoda
 6. Ve své práci s dětmi využívat projektu "Zdravá MŠ " Miluše Havlínové

  

Předplavecká výuka

Předplavecká výukaPředplavecká výuka probíhá na Plovárně Luhačovice, zajišťuje ji Plavecká škola Uherské Hradiště. Se souhlasem rodičů se jí zúčastní 5 - 7leté děti z IV. a V. třídy.

Rozvrh hodin plavání:

1. skupina (V. třída):

 • úterý 12. 9. - 14. 11. 2023, 9,15 - 10,00 hodin

2. skupina (IV. třída):

 • pondělí 5. 2. 2024 - 22. 4. 2024, 9,00 - 9,45 hodin 

Cílem předplavecké výuky je vštěpovat dětem základní hygienické návyky, seznámit je s vodou a přivykat na pravidelný pobyt ve vodě i pod hladinou, splývání v obou polohách, dýchání do vody, potápění hlavy, skoky a pády do vody. Nenásilnou formou se seznámí s kraulovým, znakovým a prsovým pohybem nohou.

 

Zájmové kroužky

Zájmové kroužkyKde? v budově MŠ

 •   Grafomotorika - V. třída pod vedením p. uč. Anety Šiškové
 •   Jóga - pro zájemce z IV. a V. třídy pod vedením paní učitelky Ivy Kalové

 Pravidelné akce pro děti a rodiče v rámci školního roku

 • Týden mobility
 • Týden lázeňství
 • Tvořivé dílny
 • Veselé dýňování
 • Barevný týden
 • Hravé počítání
 • Setkání ke Dni matek
 • Projekt Den země
 • Pasování na školáky


Další akce pro děti a rodiče jsou plánovány v jednotlivých třídách.

Pravidelně máme v mateřské škole divadelní představení, spolupracujeme s KKCElektra, Městskou knihovnou, Základní školou, plnírnou Vincentka, ZUŠ a dalšími organizacemi města.

  

Nahoru