Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Úplata za předškolní vzdělávání

V souladu s ustanovením § 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, podle § 6, stanovila ředitelka MŠ úplatu za předškolní vzdělávání v mateřské škole Luhačovice, okres Zlín, příspěvková organizace, na období od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024  základní částku měsíčně na jedno dítě 500 Kč, tj. 33% skutečných nákladů z roku 2020 přepočtených na jedno dítě.

Na základě § 123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je vzdělávání v mateřské škole poskytováno od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, bezúplatně.

Od 1. 12. 2012 se na základě změny zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, u dětí starších dvou let, docházka do MŠ nesleduje. Všechny tyto děti lze do předškolního zařízení umístit bez časového omezení. Všechny děti docházející do MŠ platí od 1. 12. 2012 plnou úplatu za předškolní vzdělávání, v letošním školním roce tedy 500 Kč (s vyjímkou dětí - viz výše).

Úhrada školného i stravného probíhá bezhotovostně inkasním příkazem mateřské školy. Jelikož je stravné vybíráno zpětně na základě skutečné docházky dítěte,  je nutné při nástupu dítěte složit jistinu ve výši   1 000 Kč,  která bude rodičům vrácena po ukončení docházky. Jistina slouží k překlenutí provozních výdajů vzniklých bezprostředně před vyúčtováním a k pokrytí případných nedoplatků.  Zálohu je nutné uhradit při nástupu dítěte, na začátku školního roku, a to hotově v kanceláři  účetní MŠ.

Na základě vyhlášky č. 14/2005 Sb., v platném znění, je úplata za předškolní vzdělávání inkasována 15. den stávajícího měsíce.

 

Úplata za předškolní vzdělávání - směrnice 

 

 

Nahoru